Sverige

Copyright © All Rights Reserved   Bjarne Mikkelsen,  Fuglebakken, 8870 Langå, 2024 9296,  bmi@4432.dk

FUGLEBAKKEN.DK

Take care of your body. It's the only place you have to live..


Sverige

Sverige er et nordisk land på den østlige del af den skandinaviske halvø i Nordeuropa. Sverige grænser op til Norge mod vest, Finland mod nordøst og er forbundet med Danmark i sydvest via Øresundsbroen. Landet har kyststrækninger til Skagerrak og Kattegat mod sydvest, Østersøen mod syd, sydøst og øst samt den Botniske Bugt mod øst og nordøst.
Med et areal på 449.964 km² er Sverige det største land i Skandinavien og det femtestørste i Europa, og med cirka 9,5 millioner mennesker er det befolkningsmæssigt størst i Skandinavien. Befolkningstætheden er på 21 indbyggere pr. kvadratkilometer, men med en betydelig højere tæthed i landets sydlige halvdel end i den nordlige. Omkring 85 % af befolkningen bor i byområder, og denne andel forventes at stige. Sveriges hovedstad og største by er Stockholm. Næststørst og tredjestørst er Göteborg og Malmø

 

Axeltorp ved Hjaersås i Østra Goenge kommune